Uyemukelwa ekhasini lethu le-KS2

I-KS2 yiminyaka 3 kuya ku-6 yemfundo yamabanga aphansi nezingane ezineminyaka ephakathi kwengu-8 nengu-11 ubudala. Kuleli khasi uzothola lonke ulwazi oludingayo uma ingane yakho ikwi-KS2, kufaka phakathi izindaba zasekilasini, izinsuku zedayari nezithombe zokuvakashelwa kwezemfundo zasekilasini nomsebenzi wesikole.

Hlangana neThimba

UNkk S Head

Uthisha wekilasi lonyaka wethu wesi-3 'Starfish'

Nksz J Fran

Uthisha wekilasi lonyaka wethu wesi-3 'uLobster'

UNks L Chaaibi

Uthisha wekilasi lonyaka wethu wesi-4 'Porpoise'

UMnu C Morris

I-LSA ye-Starfish

UNkk S Clifto

I-LSA yeLobster

Nksz R Gibson

Unyaka 4 LSA

UNkk S Mears

Uthisha wekilasi lonyaka wethu wesi-5 'Ufudu Lwasolwandle'

UNkk S Scanes

Uthisha wekilasi lonyaka wethu wekilasi lesi-5 'Swordfish'

UNkk K Dyos-Smith noNkk S Wakefield

Othisha bekilasi lonyaka wethu wesi-6 'i-Octopus'

UNkk H Roberts

I-LSA ye

Ufudu Lwasolwandle

UNkk J Gibson

I-HLTA ye-Swordfish

Nksz L Brinkley

I-Octopus LSA

UNkk N McMillan

Uthisha wekilasi lonyaka wethu weklasi lesi-4 'Orca'

Mnu J Rasor

Uthisha wekilasi lonyaka wethu wesi-6 'uStingray'

UNkk T Hudson

I-Octopus HLTA

Izindaba ze-KS2

No posts published in this language yet
Stay tuned...