PERFORMANCE & RESULTS

Ukusebenza Nemiphumela


Isixhumanisi sewebhusayithi esingezansi sisekhasini lamanje le-DfE lesikole sethu esabelana ngemininingwane yethu ye-KS2 ye-2016-17 ne-2017-18. Amanye amasheya esixhumanisi anikeza imininingwane eyengeziwe ye-KS2 kanye nokunikeza imininingwane yeminyaka yokuqala kanye ne-KS1. Siyaziqhenya ngokuphumelela kwezingane zethu kanye nenqubekela phambili enkulu eziyenzayo!