MEET THE STAFF

Hlangana nabasebenzi

Lapha uzothola uhlu olusesikhathini kakhulu lwabasebenzi bethu nezindima zabo zomsebenzi.

Abasebenzi Abaphezulu

Uthishanhloko: Miss D Henley

Iphini Likathishanhloko: Mnu M Aggus

Umsizi wothisha omkhulu: Mnu E Kyndt

  ISENCo & EAL Uthisha: UNkk T Quinn

Abasebenzi bePortico

Isikhulu Esiphezulu: UNkk C. Woolf

Umqondisi Wezemfundo Nokufundisa:   UMnu R Queenborough

Umphathi Wehhovisi: UNkk V Dadd

Umnakekeli: Mnu G Hudson

Umphathi Wezokudla: Mnu D Milman

Umsizi Wokuphatha: UMiss V Brand

Ababekhona: Miss S Irvin

IMenenja ye-Media & PR: UNkk C Hay

Abasizi Bokupheka: UNkk C Humphreys, uMiss C Taylor, uNkk D Raffety noMnu B Cammidge

Ukuhola Kwabafundi Nokuphila Komndeni: UNkk K Thomas

SEN LSA: UNkk D Douglas

Ama-LSA wokuziphatha: U- Miss B Johnstone noNkk Gilbey

Dlala i-Therapist: Nkosazana Freeman

Inkulisa

UNkk L Maltby

Mnu C Sesniak

UNkk P Lander

Ukwamukelwa

ULwandle Lion Class Teacher: UNkk L Britton

Othisha base-Sea Otter Class uNkk V Caplan noNkk L Martin

ISea Lion LSA: UNkk S Richardson-Foster

I-Sea Otter LSA: UNkk M Bines

I-Reception LSA: L Izwile

Unyaka 1

Uthisha Wekilasi LeShell : U- Miss F Ross

Uthisha Wekilasi Elimagugu Amatshe: UNkk L Morris

AmaShell LSA: UNkk C Nellen noNkk M Miserlisoy

I-Pebble LSA: UNkk E Payne noNkk B Aldridge

Unyaka wesi-2

Uthisha Wekilasi Le-Oyster: UNkk. R Chaplin

Othisha bekilasi lolwandle :   UNkk C Bird noNkk J Tullett

Ama-Oyster LSA: UNkk N Quaglia-Hunt

I-LSA yolwandle: UNkk A Carter

Unyaka wesi-3

Starfish Class Teacher: Nkk S Head

ILobster Class Teacher : UMiss J Franks

I-Starfish LSA: Mnu C Morris

ILobster LSA: UNkk S Clifton

Unyaka wesi-4

Porpoise Class Teacher: Nkk L Chaaibi

Uthisha Wekilasi le-Orca: Miss N McMillan

IPorpoise LSA: UNkk. R Gibson

Unyaka wesi-5

I-Sea Turtle Class Teacher: UNkk S Mears

Swordfish Class Teacher: Nkk F Scanes

I-Sea Turtle LSA:, Nksz H Roberts

I-Swoardfish LSA: U-Miss J Gibson

Unyaka wesi-6

Othisha bekilasi le-Octopus: UNkk K Dyos-Smith noNkk S Wakefield

Umfundisi we-Stringray Class T : Mnu J Rasor

I-Octopus LSA: UNkk L Brinkley

I-Stringray LSA: UNkk T Hudson

UMfundisi Womculo: UNkk S Baines

Uthisha waseFrance: Mnu C Morris

Uthisha Wokungenelela we-KS1: Miss H Preston

Abafundisi Bokungenelela KS2: UNkk N Gower

Unyaka wesi-3

Starfish Class Teacher: Nkk S Head

ILobster Class Teacher : UMiss J Franks

I-Starfish LSA: Mnu C Morris

ILobster LSA: UNkk S Clifton

Unyaka wesi-4

Porpoise Class Teacher: Nkk L Chaaibi

Uthisha Wekilasi le-Orca: Miss N McMillan

IPorpoise LSA: UNkk. R Gibson

Unyaka wesi-5

I-Sea Turtle Class Teacher: UNkk S Mears

Swordfish Class Teacher: Nkk F Scanes

I-Sea Turtle LSA:, Nksz H Roberts

I-Swoardfish LSA: U-Miss J Gibson

Unyaka wesi-6

Othisha bekilasi le-Octopus: UNkk K Dyos-Smith noNkk S Wakefield

Umfundisi we-Stringray Class T : Mnu J Rasor

I-Octopus LSA: UNkk L Brinkley

I-Stringray LSA: UNkk T Hudson

Unyaka wesi-3

Starfish Class Teacher: Nkk S Head

ILobster Class Teacher : UMiss J Franks

I-Starfish LSA: Mnu C Morris

ILobster LSA: UNkk S Clifton

Unyaka wesi-4

Porpoise Class Teacher: Nkk L Chaaibi

Uthisha Wekilasi le-Orca: Miss N McMillan

IPorpoise LSA: UNkk. R Gibson

Unyaka wesi-5

I-Sea Turtle Class Teacher: UNkk S Mears

Swordfish Class Teacher: Nkk F Scanes

I-Sea Turtle LSA:, Nksz H Roberts

I-Swoardfish LSA: U-Miss J Gibson

Unyaka wesi-6

Othisha bekilasi le-Octopus: UNkk K Dyos-Smith noNkk S Wakefield

Umfundisi we-Stringray Class T : Mnu J Rasor

I-Octopus LSA: UNkk L Brinkley

I-Stringray LSA: UNkk T Hudson